Betrokken VZW’s

COT
CAR Roeselare
CAR Roeselare
't veld Aartrijke
CAR Nieuwpoort

Werkingsgebied

kaart

Waarom tezamen?

Versterken van expertise

Optimalisatie van het aanbod naar de cliënten

Efficiëntieverhoging

w

Samenwerking met andere actoren stimuleren/faciliteren

Wat en voor wie?

Hieronder vind je de cijfergegevens (behandelende doelgroepen en leeftijden) van 2020 over de verschillende CAR’s heen. De gegevens van het COT werden omwille van hun specifieke conventie hierin niet opgenomen.

De aanmeldingscriteria voor de verschillende centra verschillen soms op kleine punten van elkaar. Daarom worden ze hieronder per centrum nog eens afzonderlijk opgelijst.

 

Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR’s):

CAR

Leeftijd

Specifieke doelgroep

Busvervoer

B.O.

Roeselare

t.e.m. 2de leerjaar

Gehoor

neen

neen

Ieper

t.e.m. eind 3de leerjaar

Gehoor

neen

neen

Aartrijke

t.e.m. 2de leerjaar

indien ouder: met externe diagnose

Gedrag

ja

t.e.m. 7 jaar

Nieuwpoort

t.e.m. 3de leerjaar

Gedrag

ja

t.e.m. 3de kl.

Centrum voor Ontwikkelingstherapie (COT) Roeselare:

  • Het centrum richt zich op jonge kinderen met complexe ondersteuningsnoden door een combinatie van ontwikkelingsstoornissen en emotionele of gedragsproblemen.
  • De kinderen zijn bij opname minimum 2,5 jaar en maximum 6 jaar oud
  • Indien ze naar school gaan, volgen ze het gewoon onderwijs
  • IQ > 70

Kinderen met een duidelijk op de voorgrond tredende neuromotorische of auditieve aandoening, komen niet in aanmerking

Doelgroep

CAR Nieuwpoort

Leeftijden

leeftijd