Betrokken VZW’s

COT
CAR Roeselare
CAR Roeselare
't veld Aartrijke
CAR Nieuwpoort

Werkingsgebied

kaart

Waarom tezamen?

Versterken van expertise

Optimalisatie van het aanbod naar de cliënten

Efficiëntieverhoging

w

Samenwerking met andere actoren stimuleren/faciliteren

Wat en voor wie?

Hieronder vind je de cijfergegevens (behandelende doelgroepen en leeftijden) van 2021 over de verschillende CAR’s heen. De gegevens van het COT werden omwille van hun specifieke conventie hierin niet opgenomen.

CAR Nieuwpoort
leeftijd
De aanmeldingscriteria voor de verschillende centra verschillen soms op kleine punten van elkaar. Daarom worden ze hieronder per centrum nog eens afzonderlijk opgelijst.

Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR’s):

Gemeenschappelijke doelgroepen:

  • Autismespectruumstoornis (ASS)
  • ADHD
  • Complexe ontwikkelingstoornis
  • Mentale handicap
CAR Leeftijd Specifieke doelgroep
Roeselare t.e.m. 2de leerjaar Gehoor
Ieper t.e.m. eind 3de leerjaar Gehoor
Aartrijke t.e.m. 2de leerjaar

indien ouder: met externe diagnose

Gedrag
Nieuwpoort t.e.m. 3de leerjaar Gedrag

Centrum voor Ontwikkelingstherapie (COT) Roeselare:

 • Het centrum richt zich op jonge kinderen met complexe ondersteuningsnoden door een combinatie van ontwikkelingsstoornissen en emotionele of gedragsproblemen.
 • De kinderen zijn bij opname minimum 2,5 jaar en maximum 6 jaar oud
 • Indien ze naar school gaan, volgen ze het gewoon onderwijs
 • IQ > 70

Kinderen met een duidelijk op de voorgrond tredende neuromotorische of auditieve aandoening, komen niet in aanmerking